ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានច្រានចោល របាយការណ៍ថ្មីមួយ


ឥណ្ឌូនេស៊ី ៖ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានច្រានចោលរបាយការណ៍ថ្មីមួយ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពមួយជួយ ដល់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ា ដើម្បីជាការគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួន ដែលថានឹងជួយរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីមួយ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង