ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Serhiy Hayday ប្រធានរដ្ឋបាលយោធា ក្នុងតំបន់ Luhansk បាននិយាយថា


ការប្រយុទ្ធគ្នាតាមដងផ្លូវនៅតែបន្តនៅក្នុងទីក្រុងភាគខាងកើត Severodonetsk ហើយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីឥឡូវនេះ បានកាន់កាប់ទីក្រុងនេះប្រហែល 80% ។

# ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង