ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាមេរិក បានចោទប្រកាន់ចិន កាលពីថ្ងៃអង្គារថា បានរំលោភបំពានលើបទល្មើសមួយ


- ស.រ.អា៖ សហរដ្ឋអាមេរិក បានចោទប្រកាន់ចិន កាលពីថ្ងៃអង្គារថា បានរំលោភបំពានលើបទល្មើសមួយ ដែលជាកាតព្វកិច្ច របស់ខ្លួន ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ ទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ហើយក្រុង Washington បានប្រកាសផ្តល់រង្វាន់ជាទឹក ប្រាក់ ដល់ទៅជាង៥ លានដុល្លារសម្រាប់ព័ត៌មានដែលរកឃើញថា ចិនបានបំពានលើទណ្ឌកម្មរបស់អ.ស.ប ដែលបានដាក់ លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ។ ប្រ​ភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង