ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសហ្គាណា បានក្លាយជាប្រទេស ដំបូងគេដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង Covid-19


ហ្គាណា ៖ ប្រទេសហ្គាណា បានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង Covid-19 តាមរយៈកម្មវិធី COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក កាលពីថ្ងៃពុធ នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីអង្គការ UNICEF និង WHO ប្រចាំនៅ ហ្គាណា ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង