ព័ត៌មានជាតិ

ព្រឹកថ្ងៃទី 14 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2022 ក្រោមវត្តមានរបស់ លោកជំទាវ សាស្រ្តាចារ្យ ឪសថបណ្ឌិត ខៀវ ទេពរង្សុី កាញ្ញារីទ្ធ ជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមន៍នារីកម្ពុជា


ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍សាខាក្រសួងព័ត៌មាន បានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆមាសទី១ និងលើកទិសដៅឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្ដិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ សាខាក្រសួងព័ត៌មាន នៅទីស្ដីការក្រសួងព័ត៌មាន។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង