ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី៥


  របស់ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់អាយប៉ា ស្តីពីគ្រឿងញៀន (The 5th AIPACODD Meeting) តាមរយៈប្រព័ន្ធនិម្មិត នាថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២​ ដែលផ្សាយចេញពីវិមានរដ្ឋសភា​ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង