ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសហុងឌូរ៉ាស បានអនុញ្ញាតឱ្យ ប្រើវ៉ាក់សាំង Sputnik V របស់រុស្ស៊ីជាបន្ទាន់


ហុងឌូរ៉ាស ៖ ប្រទេសហុងឌូរ៉ាស បានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើវ៉ាក់សាំង Sputnik V របស់រុស្ស៊ីជាបន្ទាន់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ករណីឆ្លង Covid-19 នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងសុខភាពរបស់ហុងឌូរ៉ាស់ (ARSA) កាលពីថ្ងៃពុធ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង