ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តៃវ៉ាន់​ បាន​សម្រុក​បបញ្ចេញយន្តហោះ ដើម្បីព្រមាន​យន្តហោះ​ចិន​ ប្រមាណ ២៩ គ្រឿង​


 ដែល​បានហោះចូល​ក្នុង​តំបន់​ការពារ​ដែនអាកាស​របស់ខ្លួន រួមទាំង​យន្តហោះ​ទម្លាក់​គ្រាប់បែក​ ដែល​បាន​ហោះ​កាត់ភាគខាងត្បូង​កោះ និងបាន​ចូលដែន​សមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក។

# ប្រភព Aljazeera

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង