ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ី បានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ 15 នាក់


 នៅក្នុងតំបន់ Kharkiv កាលពីថ្ងៃអង្គារ រួមមាន 5 នាក់ទៀត នៅក្នុងទីក្រុង Kharkiv ខណៈរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់។

# ប្រភព Aljazeera

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង