ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកចូលចិត្តញាំផ្លែទុរេន ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី


កំពុងត្រេកអរ ព្រោះមានការផ្គត់ផ្គង់ផ្លែទុរេនដ៏ច្រើនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងតម្រូវធ្លាក់ចុះពីប្រទេសចិន ដែលជាដើមហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃផ្លែធូរេនចុះថោកក្នុងរដូវកាលនេះ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង