ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុប បានជួបប្រជុំ ជាមួយនឹងប្លុកប្រទេសទាំង ២៧របស់អឺរ៉ុប


អឺរ៉ុប ៖ មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុប បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្លុកប្រទេសទាំង ២៧របស់អឺរ៉ុប កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដើម្បីពិភា ក្សាអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគកូវីដ១៩ ខណៈពួកគេមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ ថាមេរោគបំលែងខ្លួនអាចនឹង រីករាលដាលខ្លាំង ជាងការរំពឹងទុករបស់ពួកគេទៅទៀតនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ។ ប្រភព AP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង