ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីអាមេនី បានចោទប្រកាន់ មន្រ្តីយោធាជាន់ខ្ពស់ពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារ


អាមេនី ៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីអាមេនី បានចោទប្រកាន់មន្រ្តីយោធាជាន់ខ្ពស់ពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារ បន្ទាប់ពីពួកគេបាន ទាមទារឱ្យលោកចុះចេញពីតំណែង ដែលជាការចាក់បន្ថែមប្រេង ទៅក្នុងភ្លើងចលនាបាតុកម្មតវ៉ាអស់ពេលជាច្រើនខែ ដែលបានអំពាវនាវឱ្យលោកចុះចេញពីតំណែង បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានបរាជ័យ ក្នុងជម្លោះជាមួយអាហ្សែបៃហ្សង់ក្នុង តំបន់ Nagorno-Karabakh ។ ប្រភព AP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង