ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័នចំនួន ៧ រួមទាំង Reuters


 ត្រូវបានរារាំងមិនឱ្យរាយការណ៍ពីពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី 25 នៃការប្រគល់ទីក្រុងហុងកុង ពីចក្រភពអង់គ្លេស ទៅឱ្យចិនគ្រប់គ្រងវិញ ដែលលោកប្រធានា ធិបតី Xi Jinping នឹងត្រូវចូលរួម។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង