ព័ត៌មានជាតិ

សូមធ្វើដំណើរ ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់ ចរាចរណ៍ជានិច្ច !


គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសនៅ ថ្ងៃទី០៣  ខែកក្កដា  ឆ្នាំ២០២២ នេះ  បណ្តាលឲ្យ មនុស្សស្លាប់៦នាក់  របួសធ្ងន់៤នាក់ ( ស្រី២នាក់ )  របួសស្រាល ១នាក់  ។
 យោងតាមទិន្នន័យ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេស ចេញដោយនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍  និងសណ្តាប់សាធារណៈ  នៃ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ  នៅថ្ងៃទី០៣  ខែកក្កដា  បានបញ្ជាក់ថា  គ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់  និង របួសចំនួន ១៥នាក់  កើតឡើង ដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នាចំនួន៩ លើក  ៕

តណភ្ជាប់ជាមួយ ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា៖
Telegram: https://t.me/TVKlocal
Facebook ទទក: https://www.facebook.com/tvkchannel7
Facebook ទទក២: https://www.facebook.com/TVK2Official
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCupDvu26QCG36ORfsCXRq6A
គេហទំព័រ៖ www.tvk.gov.kh

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង