ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន៤៤នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយទេ


ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបន្តប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន៤៤ នាក់ ក្នុងនោះមាន៤០នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃ (ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ) និង៤នាក់ជាករណីធ្វើដំណើរមកពីក្រៅ ប្រទេស ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង