ព័ត៌មានជាតិ

សត្វខ្ទីង ២ ក្បាល (កូនតូច១) នៅជាមួយហ្វូងគោស្រុកដើររកស៊ីក្នុងព្រៃ នៅខេត្តព្រះវិហារ


មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សសន្និដ្ឋានថាខ្ទីងទាំង ២ក្បាលនេះ អាចដាច់ហ្វូងនិងមកចូលជាមួយហ្វូងគោ។ ក្រុមមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនិងសហគមន៍បាននិងកំពុងតាមដានបន្ថែម។(ក្រសួងបរិស្ថាន)

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង