ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឱ្យ ធ្វើចរាចរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទលើផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង