ព័ត៌មានជាតិ

នៅថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ មានភ្លៀងធ្លាក់ កម្រិតខ្សោយ និងចុះអ័ព្ទ នៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី សូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ បើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង