ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អភិបាលរដ្ឋតិចសាស បានដកចេញ បម្រាមសម្រាប់ការពារជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩


ស.រ.អា៖ អភិបាលរដ្ឋតិចសាស បានដកចេញបម្រាមសម្រាប់ការពារជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ និងអនុញ្ញាតឱ្យអាជីវកម្មទាំងអស់ បើកដំណើរការពេញលេញឡើងវិញ នៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយ ប្រាប់ប្រជាជនមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាសការពារទៀតទេ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង