ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការស្ទង់មតិមួយបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា


ការស្ទង់មតិមួយបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា មួយភាគបីនៃប្រជាជនចិន ដែលរស់នៅប្រទេស អូស្ត្រាលី កំពុងប្រឈមនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ ខណៈទំនាក់ទំនងអូស្ត្រាលី និងក្រុងប៉េកាំងមានភាព ជូរចត់នឹងគ្នាជុំ វិញរឿងវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 និងបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង