ព័ត៌មានជាតិ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និង ឯកឧត្តម វីវៀន បាឡាក់គ្រីសណាន់ (Vivian Balakrishnan) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសឹង្ហបូរី បានអញ្ជើញជាអធិបតី និងថ្លែងសុន្ទរកថា


សម្ពោធជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-សឹង្ហបុរី ដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងអាគារ ICON ទល់មុខក្រសួងមហាផ្ទៃ រាជធានីភ្នំពេញ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង