ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិសមីយ៉ាន់ម៉ា បានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរ ទឹកភ្នែកនិងបាញ់កាំភ្លើងពិត នៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា


មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ ប៉ូលិសមីយ៉ាន់ម៉ា បានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់កាំភ្លើងពិត នៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុករដែលបានវិលត្រឡប់មកធ្វើបាតុកម្មតាមដងផ្លូវវិញ ដោយមិនបាន ញញើតនឹងព្រឹត្តិការណ៍សម្លាប់បង្ហូរឈាម ដោយចលនាបង្ក្រាបបាតុករយ៉ាងសាហាវ ពីសំណាក់យោធារដ្ឋប្រហារកាលពី ខែមុនឡើយ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង