ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ស្ថាប័នឃ្លាំមើលក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ បានអនុម័តច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃពុធ ដែលបានតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ ការ


- (អ៊ីរ៉ង់) ៖ ស្ថាប័នឃ្លាំមើលក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ បានអនុម័តច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃពុធ ដែលបានតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ ការ ត្រួតពិនិត្យរបស់អ.ស.ប លើទីតាំងផលិតនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងបានអនុញ្ញាត ឲ្យបង្កើនការចម្រាញ់សារធាតុ អ៊ុយរ៉ា ញ៉ូម លើសពីដែនកំណត់ ដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រុងតេរ៉ង់ ប្រសិនបើការដាក់ ទណ្ឌកម្ម មិនត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយក្នុងរយៈពេលពីរខែនេះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង