ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមគណនីបណ្តាញសង្គមរបស់សាក្សីនិងវីដេអូ នៅលើបណ្តាញសង្គមបាន បង្ហាញឲ្យឃើញថា


មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ យោងតាមគណនីបណ្តាញសង្គមរបស់សាក្សីនិងវីដេអូ នៅលើបណ្តាញសង្គមបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា ប៉ូលិសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Bagan នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមបាតុករ ដែលធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំង នឹងការ កាន់កាប់របស់យោធា ដោយបានបណ្តាលឲ្យ មនុស្សជាច្រើននាក់រងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង

<