ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃទិវាអន្តរជាតិនារី ៨មីនា គេនាំគា្នដើរលេងសប្បាយចំណែកក្រុមគ្រូពេទ្យវិញ រវល់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតពេលនេះមិនទាន់បានងូតទឹកផង


ថ្ងៃទិវាអន្តរជាតិនារី ៨មីនា គេនាំគា្នដើរលេងសប្បាយចំណែកក្រុមគ្រូពេទ្យវិញ រវល់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតពេល នេះមិន ទាន់បានងូតទឹកផង ដូច្នេះសូមបងប្អូនចេះការពារការចម្លងកូវីដ-១៩នេះផង កុំឲ្យមានការរីករាលដាល ក្នុងសហគមន៍ បន្ថែមទៀត សូមអាណិតដល់យើងខ្ញុំផង !! ហើយយើងខ្ញុំសុំតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ពិសេសក្រសួងសុខាភិបាល គឺ ៣កុំ និង៣ការពារ ដើម្បីជៀសវាងការចម្លងជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះ ????????????

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង