ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ នៅអ៉ីតាលី បានកើនឡើងដល់ ១០០,០០០ នាក់កាលពីថ្ងៃចន្ទ


អ៊ីតាលី ៖ ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ នៅអ៉ីតាលី បានកើនឡើងដល់ ១០០,០០០ នាក់កាលពីថ្ងៃចន្ទ ។ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីអ៉ីតាលី Mario Draghi បានព្រមានថាស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ ដោយសារករណីអ្នកជំងឺ កូវីដ១៩ ចូល សម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានកើនឡើងខ្លាំង ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង