ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកដូណាល់ត្រាំ បានលើកឡើងថា លោកប្រហែលជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ក្នុងការបន្តរៀបចំផែនការសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ ២០២៤


- ស.រ.អា៖ លោកដូណាល់ត្រាំ បានលើកឡើងថា លោកប្រហែលជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ក្នុងការបន្តរៀបចំផែនការសម្រាប់ តំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ ២០២៤ ខណៈប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត លោក ចូបៃដិន បានត្រៀមប្រឈមមុខដោះស្រាយវិបត្តិ ជំងឺរីករាលដាល ដែលជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំលើកដំបូងរបស់លោក នៅក្នុងពេលចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតី ។ ប្រភព

Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង