ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងការបរទេសអាមេរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា


- ស.រ.អា៖ ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken នឹងជួបជាមួយបណ្តាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនាក្នុងអំឡុងពេលឈប់សំចតនៅអាឡាស្កា ដែលនេះជាការជួប ពិភាក្សាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់មុខគ្នាលើកដំបូងរវាងប្រទេសទាំង២ក្រោមរដ្ឋការរបស់លោក Biden ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង