ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកជំនាញការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់អ.ស.បប្រចាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ា បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា


មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ អ្នកជំនាញការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់អ.ស.បប្រចាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ា បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា យោធាមី យ៉ាន់ម៉ាជាឧក្រិដ្ឋជនប្រព្រឹត្តិអំពើប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់៧០នាក់ចាប់តាំង ពីរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី១ខែកុម្ភៈ ។ ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង