ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ភាគខាងជើងទីក្រុង Chiang Mai នៃប្រទេសថៃកំពុងបំពុលដោយខ្យល់កខ្វក់នៅព័ទ្ធជុំវិញតំបន់ភ្នំបង្ក


ថៃ៖ ភាគខាងជើងទីក្រុង Chiang Mai នៃប្រទេសថៃកំពុងបំពុលដោយខ្យល់កខ្វក់នៅព័ទ្ធជុំវិញតំបន់ភ្នំបង្ក ឡើងដោយ សារភ្លើងឆេះព្រៃនិងមានសន្ទស្សន៍បរិមាណខ្យល់ក្នុងកំរិតដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយក្នុងតំបន់នោះ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង