ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អតីតប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Valery Giscard d’Estaing ដែលជាស្ថាបត្យករដ៏សំខាន់


- បារាំង៖ អតីតប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Valery Giscard d’Estaing ដែលជាស្ថាបត្យករដ៏សំខាន់ នៃការធ្វើសមាហរណ កម្មអឺរ៉ុប នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៧០ បានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ៩៤ ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង