ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង គឺលោកស្រី គីម យ៉ូជុង បានរិះគន់សមយុទ្ធយោធាដែលកំពុងធ្វើឡើង នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង


កូរ៉េខាងជើង ៖ ប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង គឺលោកស្រី គីម យ៉ូជុង បានរិះគន់សមយុទ្ធយោធាដែលកំពុងធ្វើឡើង នៅ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានព្រមានរដ្ឋការថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក កុំឲ្យបង្កបញ្ហាប្រសិនបើខ្លួនចង់បានសន្តិភាព ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង