ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ចេញសេចក្តីណែនាំ


អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការបង្កេីនប្រសិទ្ធភាពរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់​ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ឆ្នាំ២០២១ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង