ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេបញ្ជាការយោធាតំបន់ភាគខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា


-ស.រ.អា៖ មេបញ្ជាការយោធាតំបន់ភាគខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសកូរ៉េខាង ជើងអាច នឹងចាប់ផ្តើមសាកល្បងបាញ់ បង្ហោះមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីប របស់ខ្លួននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ។ ប្រភព CNA


 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង