ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ឆ្លើយតបទៅ នឹងសំណូមពរពីអជ្ញាធរខេត្តកណ្តាល


(ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត) ខេត្តកណ្តាល, ថ្ងៃពុធ ទី១៧ មិនា ២០២១ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរពីអជ្ញាធរខេត្តកណ្តាល ដែល កំពុងធ្វើការព្យាបាលជម្ងឺកូវីដ១៩ និងដោយសារករណីអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ នៅក្នុងខេត្តមានការកើន ឡើងជាគំហុក ក្នុងប៉ុន្មាន ថ្ងៃនេះជាពិសេសនៅតំបន់ជ្រៃធំតែម្តង ខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសសុខាភិបាល បានចុះពិនិត្យនិង ជួយរៀបចំ វិធានការដើម្បីគ្រប់គ្រងទីតាំងដែលទើបបានប្រែក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជម្ងឺកូវីដ១៩ និងកន្លែងចត្តាឡីស័ក សម្រាប់អ្នក មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជម្ងឺនេះនៅតំបន់ជ្រៃធំ ។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង