ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិក និងជប៉ុនជុំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់មកពី ប្រទេសទាំងពីរ


-ចិន៖ ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិក និងជប៉ុនជុំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់មកពី ប្រទេសទាំងពីរដែលបានលើកឡើងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីឥរិយាបទរបស់ក្រុងប៉េកាំងចំពោះហុងកុង តំបន់ស៊ីនជាំងនិង បញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង