ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មនុស្សរាប់រយនាក់ បានភៀសខ្លួនចេញពីទីប្រជុំជន និងទីក្រុងនានា ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា


មីយ៉ាន់ម៉ា៖ មនុស្សរាប់រយនាក់ បានភៀសខ្លួនចេញពីទីប្រជុំជន និងទីក្រុងនានា ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ចាប់តាំងពីរដ្ឋ ប្រហារយោធា កាលពីខែមុន និងកំពុងរត់ទៅជ្រកកោននៅក្នុងតំបន់ ដែលគ្រប់គ្រងដោយកងជីវពល ជនជាតិភាគតិចនៅ តាមព្រំដែនថៃ ។ ប្រភព CNA


 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង