ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាមេរិក បានកត់ត្រាករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-១៩ ចំនួនជាង ៣,១០០ នាក់ក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃ


- ស.រ.អា៖ សហរដ្ឋអាមេរិក បានកត់ត្រាករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-១៩ ចំនួនជាង ៣,១០០ នាក់ក្នុងរយៈពេល តែមួយថ្ងៃ ដែលបានបំបែកកំណត់ត្រា កាលពីរដូវផ្ការីកមុន ខណៈចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិក ដែលចូលសម្រាកព្យាបាលជំងឺ កូវីដ១៩ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យបានកើនឡើងជាង ១០០,០០០ នាក់ជាលើកដំបូង ហើយករណីឆ្លងថ្មីបានចាប់ផ្តើមកើនឡើង ដល់ ២០០,០០០ នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីរបាយការណ៍ ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង