ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន បានសម្តែងក្តីព្រួយបារម្ភថា


អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន បានសម្តែងក្តីព្រួយបារម្ភថា ( ពេលនេះអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ មួយ ចំនួនមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការព្យាបាល ហើយទៅ ពេលខាងមុខទៀតមិនដឹងករណីស្លាប់នេះ មានកម្រិតណានោះឡើយ) ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង