ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន បានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថា


អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន បានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថា ដំណក់កាលនេះការស្លាប់ដោយសារ ជំងឺកូវីដ-១៩ គឺជាការពិត មិនមែនជាការលេងសើចទេ សូមបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត ។ ហើយសូមអំពាវ នាវដល់សាធារណជនមេត្តា កុំមានការយល់ខុសទៀត ថា ការស្លាប់នេះគឺជាការរៀបចំឲ្យសោះ !!

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង