ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មីយ៉ាន់ម៉ា សហភាពអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃចន្ទបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គល និងក្រុមមនុស្សដែលជាប់ទាក់ទង នឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែមុន


មីយ៉ាន់ម៉ា៖ សហភាពអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃចន្ទបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គល និងក្រុមមនុស្សដែលជាប់ទាក់ ទង នឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែមុន នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ខណៈការបង្ក្រាបបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិប តេយ្យ របស់ក្រុងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានឈានដល់កំរិតមួយ ដែលរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស អាល្លឺម៉ង់ថាជាសកម្មភាព មួយដែលមិនអាចទទួលយកបាន” ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង