ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា ស្រ្តីជាតិខ្មែរអាយុ​ ៦២ឆ្នាំ​ បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩


ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា ស្រ្តីជាតិខ្មែរអាយុ​ ៦២ឆ្នាំ​ បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​ នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាព ខ្មែរ-សូវៀត​ នាថ្ងៃទី២៣​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង