ព័ត៌មានជាតិ

ដំណឹងល្អ!! ឆ្លើយតបតាមការអំពាវនាវរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្រុមហ៊ុនបញ្ញាវ័ន្តឌីវេឡុបមុិនឯ.ក សម្រេចឲ្យអតិថិជន ផ្អាកការរំលស់ថ្លៃដីប្រចាំខែ ចំនួន ១ខែ


ដំណឹងល្អ!! ឆ្លើយតបតាមការអំពាវនាវរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្រុមហ៊ុនបញ្ញាវ័ន្តឌីវេឡុបមុិនឯ.ក សម្រេចឲ្យអតិថិ ជន ផ្អាកការរំលស់ថ្លៃដីប្រចាំខែ ចំនួន ១ខែ ដោយពុំមានការផាកពិន័យ ឬការប្រាក់អ្វីឡើយ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ព្រមទាំងអនុគ្រោះបន្ថែមទៀត ដោយពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាក់ស្តែង នៅខែបន្តបន្ទាប់ថា ធូរស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ហើយឬនៅ ។ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងលម្អិតខាងក្រោមនេះ

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង