ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកJoe Biden នឹងចូលរួមសន្និសីទវីដេអូជាមួយមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុប នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ


-ស.រ.អា៖ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកJoe Biden នឹងចូលរួមសន្និសីទវីដេអូជាមួយមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុប នៅថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍នេះដើម្បីស្តាចំណងការទូតរបស់ពួកគេឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានភាពជូរចត់នឹងគ្នាអស់ពេល៤ ឆ្នាំជាមួយ អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង