ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេសបាញ់បង្ហោះមីស៊ីល២ គ្រាប់កាលពីសប្តាហ៍មុន


-កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេសបាញ់បង្ហោះមីស៊ីល២ គ្រាប់កាលពីសប្តាហ៍មុន ពោលគឺបានធ្វើឡើងដូចនឹងអ្វី ដែលគេបាន ស្មានទុកជាមុន ហើយវាគឺជាការផ្ញើសារមួយរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនទៅដល់រដ្ឋការលោកBiden ពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ របស់ប្រទេសនេះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង