ព័ត៌មានជាតិ

ឯកអគ្គរាជទូត អាន សុខខឿន សិទ្ធិមនុស្សក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទូទៅលើរបៀបវារៈទី១០ ស្តីពី


បទអន្តរាគមន៍ របស់ឯកអគ្គរាជទូត និងជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា អាន សុខខឿននាសម័យប្រជុំលើកទី៤៦ នៃក្រុម ប្រឹក្សា សិទ្ធិមនុស្សក្នុងកិច្ចពិភាក្សា ទូទៅលើរបៀបវារៈទី១០ ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបចេ្ចកទេស“សិទ្ធិឆ្លើយតប ទៅនឹង គណៈ ប្រតិភូហ្វាំងឡង់”ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ទីក្រុងហ្សឺណែវ [រយៈពេលថ្លែង៖ ៣ នាទី]

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង