ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កងកំលាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាញ់សម្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ ៧ ឆ្នាំម្នាក់នៅទីក្រុង Mandalay


មីយ៉ាន់ម៉ា៖ កងកំលាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាញ់សម្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ ៧ ឆ្នាំម្នាក់នៅទីក្រុង Mandalay កាលពីថ្ងៃ អង្គារដែលជាជនរងគ្រោះដ៏វ័យក្មេងបំផុត នៅក្នុងការបង្ក្រាបកាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមដ៏សាហាវ របស់ក្រុមយោធាទៅ លើក្រុមប្រឆាំងស៊ីវិលចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ។ ប្រភព CNN


 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង