ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសប្រេស៊ីលបានរាយការណ៍ករណីអ្នកស្លាប់ ដោយសារមេរោគកូវីដ១៩ បានកើនឡើងដល់ជាង៣០០,០០០ នាក់


-ប្រេស៊ីល៖ ប្រទេសប្រេស៊ីលបានរាយការណ៍ករណីអ្នកស្លាប់ ដោយសារមេរោគកូវីដ១៩ បានកើនឡើងដល់ជាង៣០០, ០០០ នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃពុធខណៈរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលទី ៤ របស់លោកប្រធានាធិបតី Jair Bolsonaro បានអំពាវនាវ ឲ្យអនុវត្តគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានជាង១ លានដូសក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិនេះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង