ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សុខ ប្រសិទ្ធិ ជូនអំណោយម៉ាស់ ក្រមា ម៉ាសខ្មែរ ចំនួន ១ ពាន់ម៉ាស ជូនដល់ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សុខ ប្រសិទ្ធិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន បានអញ្ជើញប្រគល់ ជូនអំណោយម៉ាស់ ក្រមា ម៉ាសខ្មែរ ចំនួន ១ ពាន់ម៉ាស ជូនដល់ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់ បែងចែកជូនថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង៥ ចំណុះឲ្យក្រសួងព័ត៌មាន ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង