ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម ស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន ផ្តល់កិច្ចសហការអនុវត្តវិធានការបច្ចេកទេស ក្នុងការពង្រឹងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺផ្តាសាយបក្សី


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម ស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន ផ្តល់កិច្ចសហការអនុវត្តវិធានការបច្ចេកទេសក្នុងការពង្រឹងការទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរាលដាលជំងឺផ្តាសាយបក្សីក្នុងអនុក្រុម A/H5N1 នៅបឹងស្នេហ៍ ទួលពាន់តាឡី ឃុំធាយ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង ។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង